PM RUN SKILL Marathon Competition दि. १७/०९/२०२३

PM RUN SKILL marathon Competition at Government ITI College Patan. यामध्ये सहभागी कोयना एज्युकेशन सोसायटीचे विक्रमसिंह रणजीतसिंह पाटणकर आय.टी.आय कॉलेज ढेबेवाडी चे विद्यार्थी.