एड्स जनजागृती व गुप्तरोग व क्षयरोग तपासणी शिबिर.मार्गदर्शिका – कु. प्रणिता जाधव