PM RUN SKILL marathon Competition at Government ITI College Patan

PM RUN SKILL marathon Competition at Government ITI College Patan. यामध्ये सहभागी कोयना एज्युकेशन सोसायटीचे विक्रमसिंह रणजीतसिंह पाटणकर आय.टी.आय कॉलेज ढेबेवाडी चे विद्यार्थी.